انجمن ادبی
 
 

ahura persia


تعداد بحث های ایجاد شده: 213
امتیاز بحث های ایجاد شده: 164

تعداد بازدید: 160
امتیاز بحث: 1

عملكرد
1387/12/21

پسر کوچکي وارد داروخانه شد، کارتن جوش شيريني را به سمت تلفن هل داد. بر روي کارتن رفت تا دستش به دکمه هاي تلفن برسد و شروع کرد به گرفتن شماره اي هفت رقمي. مسئول دارو خانه متوجه پسر بود و به مکالماتش گوش داد.. پسرک پرسيد: خانم، مي توانم خواهش کنم کوتاه کردن چمن ها را به من بسپاريد؟ زن پاسخ داد: کسي هست که اين کار را برايم انجام مي دهد. پسرک گفت: خانم، من اين کار را نصف قيمتي که او مي گيرد انجام خواهم داد. زن در جوابش گفت: که از کار اين فرد کاملا راضي است. پسرک بيشتر اصرار کرد و پيشنهاد داد: خانم، من پياده رو و جدول جلوي خانه را هم برايتان جارو مي کنم، در اين صورت شما در يکشنبه زيباترين چمن را در کل شهر خواهيد داشت. مجددا زن پاسخش منفي بود. پسرک در حالي که لبخندي بر لب داشت، گوشي را گذاشت. مسئول داروخانه که به صحبت هاي او گوش داده بود به سمتش رفت و گفت: پسر...از رفتارت خوشم مياد؛ به خاطر اينکه روحيه خاص و خوبي داري دوست دارم کاري بهت بدم پسر کوچک جواب داد:

نه ممنون، من فقط داشتم عملکردم رو مي سنجيدم، من همون کسي هستم که براي اين خانوم کار مي کنه.


نظرات کاربران
ترتیب نظرات: جدیدترین به قدیمی ترین
تاکنون نظری ارسال نگردیده است
  
تمام حقوق برای سایت Tamoochin.com محفوظ است
©2020 Tamoochin.com | TCOM